PRIS from 2016-01-01: 20 000 kronor inkl. soc avg. Fakturering med org nr och F-skatt. 
Omkostnader: 3 000 kr tillkommer för resor, hotell, traktamente, administration, porton, affischer.
(Ett mindre öresbelopp läggs till som kontrollsiffra för Er säkerhet.)
Alla kostnader bakas in i det slutliga biljettpriset + lagstadgad kulturmoms 6% för teater.
Inga andra kostnader tillkommer. (Reservation för ev ändringar.)
 
UTAS TEATER kommer till er och spelar föreställningen i er egen lokal, som inte behöver vara teateranpassad. Först erbjuds en informationsstund till personalen, som också i förväg har fått skriftligt studiematerial.
EFTERARBETE ger maximal behållning av föreställningen och ingår i priset. Skådespelaren samtalar med eleverna och svarar på alla deras frågor. Detta kan göras i mindre grupper eller på annat sätt efter era önskemål. Mycket omtyckt och kraftfull uppföljning av föreställningen!
SPELTIDEN är ca 40–45 min. Inga scenkrav och ingen begränsning av antalet åskådare. Det får gärna vara trångt, ju fler det är i publiken desto bättre blir stämningen!
 
Grundskolor finansierar ofta föreställningarna med Skapande skola-pengar. Klicka här och läs mer om hur ni ansöker: http://www.kulturradet.se/bidrag/
SKAPANDE SKOLA ger statligt bidrag till grundskolorna för att pedagogiskt och återkommande integrera kultur i ämnesundervisningen enligt LGR 11. Mina föreställningar med efterarbete följer reglerna för Skapande skola, och skolor runtom i landet betalar också ofta med projektpengar från Skapande skola.
http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/
LGR 11 och GY 2011. Utdrag ur Skollagen 2 kap. 25 - 26 §§,  www.skolverket.se
Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

RING, SMS:A ELLER MAILA MIG GÄRNA: 070-569 88 00  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Personligt samtal är alltid bra när det gäller pjäsval, målgrupp, lokal, publikantal, för- och efterarbete och allt annat Du undrar över. 

NÅGRA EKONOMITIPS:
Regeringen anslår 175 miljoner till kultur på högstadiet.
En möjlighet att finansiera en föreställning på er skola! 
Klicka här och läs mer om hur ni ansöker:                      
http://www.kulturradet.se/bidrag/

Nuförtiden blir det allt vanligare att skolor, fritidsgårdar och andra arrangörer tvingas söka pengar utifrån för att finansiera mina föreställningar. Det brukar vara lätt att få bidragsgivare och sponsorer intresserade när de får klart för sig vad pjäserna går ut på. Det gäller alltså att framhålla de viktiga budskap UTAS TEATER förmedlar.

Här är några förslag på presumtiva sponsorer för mina föreställningar. Du kan säkert hitta på fler.

Kommunens kulturnämnd.
Kommunens sociala myndigheter.
Ev specialprojekt i kommunen, som anknyter till pjäsens ämnesområde.
Länsteaterföreningen har landstingspengar att dela ut till exempelvis skolor för teaterföreställningar.
Alla de olika bildningsförbunden.
Den lokala teaterföreningen.
Olika kulturföreningar.
Lions arbetar aktivt mot droger, och har varit välvilliga och sponsrat flera föreställningar på olika orter i landet.
Kyrkans församling. Har man bara en modern präst så... DROGKARUSELLEN har spelats till och med inne i själva kyrkorummet.
Röda Korset.
Rädda Barnen.
Lokala företag. Man kan erbjuda reklammöjlighet om så önskas.
Företagarföreningen på orten. Reklammöjlighet kan erbjudas.
Handelsmannaföreningen. Ibland samma som företagarföreningen.
Banker. På en ort betalades en föreställning av Sparbanken som fick ställa upp en reklamskylt bredvid scenen.
Försäkringsbolag. Skandia arbetar aktivt med ungdomsfrågor, men även andra bolag har ju ett direkt intresse eftersom föreställningarna är av brottsförebyggande karaktär.
Föräldraföreningen.
Hem och skola- föreningen.

Hoppas att ovanstående förslag kan vara till hjälp för finansieringen. Det krävs några
telefonsamtal men får Du bara en att ge ett litet bidrag så blir det genast lättare att få med fler. Lycka till med sponsorjakten!

RING, SMS:A ELLER MAILA MIG GÄRNA: 070-569 88 00  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Personligt samtal är alltid bra när det gäller pjäsval, målgrupp, lokal, publikantal, för- och efterarbete och allt annat Du undrar över.